Kardinal Cupich krivi klerikalizam, a ne homoseksualnot, za skandal seksualnog zlostavljenja u Crkvi

Prema riječima kardinala Blasa Cupicha iz Chicaga, u nedavnom intervjuu za isusovački časopis America, homoseksualnost u svećenstvu nije glavni uzrok skandala seksualnog zlostavljanja koji...

Euharistijski zahtjev vjere!

Euharistija je središte života Crkve i preduvjet života svakog vjernika. Sam Gospodin je upozorio na to kad je rekao: ”Zaista kažem vam ako ne...

Katekizam, smrtna kazna i poslušnost

Posljednjih dana govori se i piše o 'intervenciji' Svetoga oca kojom se želi revidirati sam Katekizam Katoličke Crkve u svezi izvršenja smrtne kazne. Kritičare...

Samo oslobođen čovjek može sklopiti savez s Bogom

Bog nije dao Izraelcima samo kruh s neba... Bog je doveo Izraelce iz ropstva u pustinju kako bi se naučili ispravno ga tražiti… Bog je...

Kardinal Müller: podjela na “liberalne” i “konzervativne” katolike protivi se Duhu Svetom

Kardinal Müller dao je intervju za Catholic Outlook tijekom nedavnog posjeta Australiji radi susreta s grupom svećenika, pa izdvajamo neke najzanimljivije citate: "Njemačka je vodeća...

U Italiji sukob između crkvene hijerarhije i vjernika zbog pitanja imigracije

Italiju po svemu sudeći očekuje dugoročan sukob između Crkve i države. Birači su izabrali vladu koja se aktivno protivi imigraciji, unatoč upozorenju Crkve kako...

Tamo gdje se Humanae Vitae uistinu podučavalo i prihvatilo, duhovni plodovi su obilni

Povodom pedesete obljetnice enciklike Humanae Vitae prenosimo odlomak intervjua sa Stephanom Kampowskim, profesorom na Papinskom teološkom institutu Ivan Pavao II. Mislim da postoji velika potreba...

Život nam vraća ono što dajemo

DA BISMO BILI HRANA DRUGIMA, život drugima, prilika drugima, svim nam je najprije potrebna hrana iz Isusove ruke. Sva četiri evanđelja donose izvješće u kojem...

U Crkvi nema promatrača. Svi su sudionici.

Danas prenosimo treći dio razgovora  kardinala Francisa Arinze za National Catholic Register, o potrebi dinamične župe u kojoj su svi članovi pozvani na evangelizaciju.   Što...

Uloga liturgije u župnoj evangelizaciji

Danas prenosimo drugi dio razgovora  kardinala Francisa Arinze za National Catholic Register, o knjizi Župa koja evangelizira. Koje mjesto zauzima liturgija- i Sveta misa i...