Naslovnica Crkva ”Bratski ispravak” Amoris Laetitia- ako do njega dođe- bio bi privatne naravi

”Bratski ispravak” Amoris Laetitia- ako do njega dođe- bio bi privatne naravi

1070
0

U razgovoru za Vatican Insider, jedan od četiri potpisnika “dubia”, njemački kardinal Walter Brandmüller, želio je naglasiti kako će se bilo kakav “bratski ispravak” apostolske pobudnice Amoris Laetitia moći odvijati “in camera caritatis” (lat.: u odaji ljubavi), drugim riječima ne u javnosti putem objavljenog priopćenja ili pisanog dokumenta.

Prema Brandmülleru, “dubia nastoje potaknuti raspravu u Crkvi, što se doista i događa. U svom izvornom intervjuu na engleskom jeziku (za razliku od onoga koji je objavljen u talijanskim medijima) Kardinal Burke nije naveo rok, nego je jednostavno odgovorio kako se sada trebamo usredotočiti na Božić, a problemi će se rješavati nakon toga.

Burke “nije rekao“, naglasio je također Brandmüller “kako potencijalno bratsko ispravljanje – kao što čitamo u Galaćanima 2, 11-14 mora biti javno“. Odlomak koji njemački kardinal spominje je onaj iz Poslanice Galaćanima u kojoj Pavao opisuje svoje neslaganje s Petrom.

A kad Kefa stiže u Antiohiju, u lice mu se usprotivih jer je zavrijedio osudu: doista, prije nego stigoše neki od Jakova, blagovao je zajedno s poganima; a kad oni dođoše, počeo se povlačiti i odvajati bojeći se onih iz obrezanja. Za njim se povedoše i ostali Židovi te je i Barnaba zaveden tom prijetvornošću.

Ali kad vidjeh da ne hode ravno, po istini evanđelja, rekoh Kefi pred svima: »Ako ti, Židov, poganski živiš, a ne židovski, kako možeš siliti pogane da se požidove?«

Vjerujem“, Brandmüller dodaje, “da je kardinal Burke uvjeren da bratski ispravak mora u prvom redu biti in camera caritatis“. Drugim riječima u četiri oka, a ne javno.

Njemački kardinal je zaključio riječima: “Mi kardinali očekujemo odgovor na “dubia”, jer nedostatak odgovora mogao bi se među mnogima u Crkvi protumačiti kao znak odbijanja pridržavanja jasno definiranog nauka.