Naslovnica Crkva Evo što bih željela pitati nadbiskupa Paglia

Evo što bih željela pitati nadbiskupa Paglia

502
0

Ne bi li dijalog trebao biti u obrani istina izraženih u naravnom zakonu, objavljenih u Svetom pismu i Tradiciji i podučavanih od Učiteljstva Crkve?

Nadbiskup Vincenzo Paglia, predsjednik Papinske akademije za život, branio je svoju odluku da na temelju dijaloga imenuje nove članove koji podržavaju “pro-choice” ideologiju ubijanja beba, te je naglasio kako je svoju posljednju odluku donio u dogovoru s drugima nakon dugog razmatranja.

Ovo otvara neka pitanja:

Što je dijalog? Zašto postoji dijalog? Kada se ulazi u dijalog? Po čemu je dijalog opravdan? O kojoj temi se vodi dijalog? Kako se vodi dijalog? Koja je svrha dijaloga? Tko sudjeluje u dijalogu? Koje su moguće teme dijaloga?

Ne bi li dijalog trebao biti u obrani istina izraženih u naravnom zakonu, objavljenih u Svetom pismu i Tradiciji i podučavanih od Učiteljstva Crkve? Tretiramo li protivljenje pobačaju kao beznačajan dio katoličke tradicije i propuštamo li produbiti svoje razumijevanje toga? Što to točno u ubijanju beba treba još produbiti? Koje su trajne istine latentne u ovome koje smo propustili?

Papinska akademija za život pokazala je da je postala pretihi partner s grupama kao što je Svjetski ekonomski forum (WEF), koji podržava agendu Young Global Leaders.

Imenovanje Mariane Mazzucato, koja je „usko povezana sa Svjetskim ekonomskim forumom“ i „kojoj se divi Bill Gates“, posebno je skandalozno jer uključuje Papinsku akademiju za život, koja je osnovana 1994. radi proučavanja, pružanja informacija i formiranja stavova u vezi „glavnih problema biomedicine i prava, koji se odnose na promicanje i obranu života, prije svega u izravnom odnosu koji imaju s kršćanskim moralom i smjernicama crkvenog Učiteljstva“.

Mogu li trenutna imenovanja članova Akademije za život poduprijeti tvrdnje kritičara da Akademija takve poteze čini kako bi umanjila važnost zaštite života i kako bi prigrlila „bešavnu haljinu“ životnih pitanja, kao što su život i klimatske promjene, nove prehrambene navike (npr. insekti), mjere za vrijeme pandemije COVID-a 19, život i posao? Ili je ovo primjer nove dogme o “uključivosti“ koja potiče prihvaćanje grešnih alternativnih stilova života?

Ili je ovo jednostavno još jedan primjer promicanja ciljeva održivog razvoja Agende Ujedinjenih naroda za 2030., kao što je promoviranje seksualnih prava pod krinkom zdravlja? Je li predsjednik Papinske akademije za život zaboravio notu Svete Stolice kao odgovor na Agendu Ujedinjenih naroda za 2030? Ova nota, upućena glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, bila je nedvosmislena:

„Budući da pravo na zdravlje proizlazi iz prava na život, ono se nikada ne može koristiti kao način da se prekine život osobe koja postoji od začeća do prirodne smrti” (br. 21)

Da, trebamo podupirati dijalog, ali oni koji sudjeluju u njemu kao članovi Papinske akademije za život moraju to činiti u skladu sa statutom same akademije — „vjernim služenjem u obrani i promicanju prava na život svake ljudske osobe”, što je načelo u skladu s vječnim istinama koje su povjerene Crkvi.

Jane AdolpheJane Adolphe

Izvor