Naslovnica Crkva Herod je bio toliko blizu, a nije znao put do njega

Herod je bio toliko blizu, a nije znao put do njega

456
0

Mudraci s istoka došli su iskazati štovanje Bogu koji je postao čovjek, I ONDJE SU PRONAŠLI SVE ODGOVORE…

Bog se objavio u Isusu Kristu. Zvijezda koju su slijedili Mudraci, i koja ih je dovela do mjesta gdje je taj Kralj, također je simbol Bogoobjave, a na to nas upućuju i tri dara koja su Mudraci donijeli Isusu: zlato, tamjan i smirna.

Današnja svetkovina slavi otkriće (očitovanje) pravoga Boga svemu svijetu u Isusovu rođenju. To je uprizoreno u slici trojice mudraca s Istoka koji su s darovima došli kako bi se poklonili djetetetu Isusu (o čemu nam evanđelje u Mt 2, 1-12).

Mudraci su slijedili zvijezdu u smjeru Jeruzalema i ondje su se raspitivali o novorođenom djetetu koje su imenovali kao kralja židovskog. To je za tadašnjeg kralja Heroda zvučalo kao ugroza, ali i za svu elitu uokolo njega.

S NJIME DOLAZI PRAVI MIR, ALI I UZNEMIRENJE LAŽNOME MIRU…

ISTINSKI TRAŽITELJI… GA PRONALAZE…

Sveta tri kralja su se, prema Evanđelju, došli pokloniti Isusu Kristu nakon rođenja u Betlehemu. Tradicija ih naziva Gašpar, Melkior i Baltazar. Tri kralja su predstavnici poganskih naroda na kojima se tako ostvaruje proroštvo: „K tvojoj svjetlosti koračaju narodi, i kraljevi k sjaju zore tvoje.“ (Iz 60, 3)

U rođenju Isusovu Bog se tako približio svakom čovjeku i svim narodima zemlje, i poruka spasenja je došla kao svjetlost koja se probila u tminu i mrklinu koja je do tada pokrivala zemlju i narode (vidi Iz 60, 2). Svi istinski tražitelji od sada će dakle u tome prepoznati smjerokaz za Put kojim trebaju ići. ON IM OSIGURAVA PRAVO SVJETLO ZA PUT.

DOŠLI SU IZDALEKA TRAŽEĆI KRISTA…

Zato se njihovu životu dogodila blizina Božja.

Eto nekima prostorne udaljenosti nisu prepreka, a neki su prostorno jako blizu ali u svakom drugom smislu jako daleko.

U čemu je bit? Bit je u tome da treba imati ispravnu nakanu i pravo raspoloženje u srcu.

Tada se pojavljuje zvijezda vodilja.

SLIJEDILI SU ZVIJEZDU, SLUŠALI SU RIJEČ…

Kako nam pjesma pjeva kraljevi su prešli dalek put, dalek i nimalo lagan put… To je udaljenost od preko 1 500 km za što im je u ono vrijeme trebalo barem 2-3 mjeseca…

Zašto bi oni to činili za nekoga tko uopće nije bio njihov kralj? A s druge strane, kad su ga našli sve ono što su vidjeli nije bilo ništa kraljevskoga u tome. Bio je to posve siromašni ambijent bez ikakvih kraljevskih obilježja, a kamoli kraljevskih palača…

Pa ipak, oni su vidjeli nešto za što su očito smatrali da im se isplatio toliki put pun rizika i opasnosti…

Što su to oni mogli vidjeti?

Evanđelje opisuje kako se to sve odvijalo – u dane Heroda kralja… Ali vidimo oni nisu došli zbog toga kralja, nego zbog novorođenoga kralja…

Oni su bili toliko sigurni… Možemo se pitati zašto su imali toliku sigurnost?

Nije slučajno naglašeno da je riječ o mudracima s Istoka.

Nekoliko stotina godina prije toga tamo su u progonstvu, u Babilonu, živjeli Židovi.
Bibilija nam govori o trojici mladića Šadraku, Mešaku i Abed Negu. Jedan od njih je znamo bio Danijel, pa imamo i knjigu proroka Danijela.

Tako su i ovi naši mudraci mogli biti upoznati sa starozavjetnim proročanstvima iz Knjige Brojeva:
Vidim ga, ali ne sada: motrim ga, al’ ne iz blizine: od Jakova zvijezda izlazi, od Izraela žezlo se diže. (Br 24, 17)

To je jedno od proročanstava koje je lako moglo navesti ove mudrace da traže tu zvijezdu koja će ih dovesti do onoga koji će držati žezlo Izraela. Kralj Židova.

I to je samo jedno od više od 300 proročanstava koje se nalaze u Starom zavjetu u svezi Mesije, Kralja. Neko od tih proročanstava je i ono proroka Daniela, a Daniel bi im otprilike dao podatke kada će se taj Kralj Židova pojaviti.

Tako u Knjizi proroka Danijela u 9. poglavlju Božja riječ daje i vremenski rok za dolazak novog kralja kojega zove “Pomazanik”. U ovom proročanstvu govori se o 70 sedmica … 70 nizova od po 7 godina.

“Sedamdeset ‘sedmica’ je određeno tvom narodu i tvom svetom gradu, da se dokrajči opačina, da se stavi pečat grijehu, da se zadovolji za bezakonje, da se uvede vječna pravednost, da se stavi pečat viđenju i prorocima, da se pomaže Sveti nad svetima.

“Znaj i razumij ovo: Od časa kad izađe riječ „Neka se vrate i neka opet sagrade Jeruzalem“ pa do Kneza Pomazanika: sedam sedmica, a onda šezdeset i dvije sedmice… (Dn 9, 24-25).

Kada je Daniel prorokovao da će biti 7 sedmica i 62 sedmice od dekreta o povratku i obnovi Jeruzalema do dolaska Pomazanika, novog vladara Izraela. Bog je zapravo poručio:
“PAZITE. Sat počinje otkucavati kad se zidovi počnu graditi.”

A sat je započeo otlucavati s uredbom koju je izdao kralj Kserks (Artakserks) njegovu židovskom sluzi Ezri negdje oko 457. godine prije Krista (Ezr 7, 6-7 i 9, 9).

Računajući dakle čisto matematički, to je značilo da će Pomazanik doći oko 27 AD.

OSJETILI SU JAKU ŽELJU ZA NJIM…

Poanta je dakle ovo: da su oni čitajući o Isusu, o tom Pomazaniku, o tom Kralju … u jednom trenutku osjetili snažno potrebu i poticaj da ga pronađu. Uložili su mnogo i prevalili velike udaljenosti, izložili su sami sebe pogibeljima.

Pitanje koje želim svakome od nas uputiti: Jeste li čuli za Isusa? Koliki su od vas čuli za Isusa?

I što smo poduzeli da bismo ga potražili? KOLIKO SMO ULOŽILI …?

Moramo shvatiti da je više BIT U tom TRAŽENJU ISUSA, nego li u samom fizičkom gledanju. JER NEMA GLEDANJA BEZ PRETHODNOG TRAŽENJA – Tražite Gospodina dok se može naći …

O KOLIKIM TRAŽENJIMA SKRIVENOGA NAM JE ISUS GOVORIO…?!

Ovi putnici (mudraci) iz daleka su ga mogli naći, a mnogi od onih koji su naizgled bili blizu bili su slijepi, nisu to prepoznali… Herod je bio toliko blizu, a nije znao put do njega, bez obzira što je i on imao svoje pismoznance (svoje „mudrace“). Vidimo, i oni znaju mjesto, ali ne znaju put do tog mjesta, iako je pored njih… Nije li nam tu tako jasna poruka…

Ima i danas onih koji ZNAJU O ISUSU, ALI NE ZNAJU PUT DO NJEGA: nije im srce spremno za njega…

RIJEČ JE O MODERNIM HERODIMA KOJIMA JE DO VLASTI, A NE DO KLANJANJA pravom BOGU.

Mudraci s istoka su mudraci jer su došli izdaleka kako bi se poklonili…

SLIJEDIMO IH U TOME!

Sa stranice dominikanci.hr