Naslovnica Crkva “Il Gesù” u Rimu se obnavlja u skladu s Drugim vatikanskim koncilom

“Il Gesù” u Rimu se obnavlja u skladu s Drugim vatikanskim koncilom

582
0

Uredi Rimske biskupije objavili su obavijest o obnovi svetišta (prezbiterija) matične isusovačke crkve u središtu Rima, nazvana “Il Gesù”.  Prema onome kako su isusovci zamislili svoju glavnu crkvu, čini se da žele pokazati, i šesdeset godina nakon početka Drugog vatikanskog sabora, da su reforme još uvijek potrebne?

“Il Gesù” je jedna od uzornih protureformacijskih crkava u svijetu. Kada počnete mijenjati nešto poput Il Gesùa, Crkva poručuje svijetu kako vidi samu sebe, što vjeruje o sebi, kakav je naš identitet.

Odlomci koji su bili stvarno uznemirujući u obavijest bili su…

”Crkva Gesù, matična crkva Družbe Isusove u Rimu, predstavlja obnovljeno uređenje svetišta u skladu s Drugim vatikanskim koncilom. Projektirana još na kraju 16. stoljeća – posvećena je 1584. –  crkvi je potrebna liturgijsko preuređenje.

[…]

Riječ je o reorganizaciji u skladu sa prijedlozima Koncila …. Novo uređenje ne konkurira originalu, već je u skladu s konkretnim zahtjevima zajednice koja slavi u današnje vrijeme. Bilo je potrebno da se Božji narod okupi i osjeća kao jedno tijelo”.

Izvor

U međuvremenu, prvi rezultati obnove su već tu: Novo uređenje uistinu ne konkurira originalu, no nisam siguran koliko je u skladu s konkretnim zahtjevima zajednice koja slavi u današnje vrijeme. Okupiti se oko ovoga sigurno neće pomoći da se Božji narod osjeća kao jedno tijelo

O tempora, o mores!