Naslovnica Društvo Komunisti i Deset Božjih zapovijedi

Komunisti i Deset Božjih zapovijedi

824
0

Išao sam i uzeo redom sve zapovijedi Božje i crkvene. Oni ne priznaju ni jedne. Štoviše, grčevito ustaju protiv svih redom… Evo prva: ‘Ja sam Gospodin…’, a oni: Nema Boga, nema Krista, tako javno govore i pišu. – Druga: ‘Ne izusti Imena…’, a oni su inkarnirana blasfemija! Treća: ‘Spomeni se…’, a ovi tolike akcije poduzimaju upravo tih dana. Još su radi međunarodnog svijeta zadržali nedjelju kao dan odmora, ali to bi dokinuli, samo da mogu! Četvrta: ‘Poštuj oca i mater…’, a ovi huškaju djecu protiv roditelja. Peta: ‘Ne ubij!’ – Koliko nevinih žrtava imaju na duši! – Šesta: ‘Ne sagriješi bludno!’ – A šef države živi u javnom konkubinatu! Pa taj civilni brak što je drugo nego konkubinat. Sedma: ‘Ne ukradi!’ Do čega god dođu, sve uzimaju. Osma: ‘Ne reci lažno svjedočanstvo…’ – Lažu i varaju na sve strane. Komunizam je inkarnirana laž! – Deveta: ‘Ne poželi žene bližnjega svoga!’ – a eto Stambolića javno napali u skupštini da je uzeo ženu višeg jednog partijskog funkcionera! Deseta: ‘Ne poželi nikakove stvari bližnjega svoga!’ – A ovi, kad bi samo mogli, sve bi oduzeli čovjeku i narodu – i poništili.“

…iz knjige Josipa Vranekovića Dnevnik – Život u Krašiću zasužnjenog nadbiskupa i kardinala Alojzija Stepinca
23. IX 1953