Naslovnica Crkva La Civilta Cattolica predlaže novu encikliku o bioetici koja potkopava Humane Vitae

La Civilta Cattolica predlaže novu encikliku o bioetici koja potkopava Humane Vitae

604
0

Otac Jorge José Ferrer, S.J. objavio je članak u isusovačkom listu La Civilta Cattolica pod naslovom “Ponovno čitanje teološke etike života”, pitajući se može li papa Franjo napisati “novu encikliku ili apostolsku pobudnicu o bioetici” u skladu s nedavnim dokumentom Papinske akademije za Život koji potkopava određene aspekte katoličkog morala. Vrijedno je podsjetiti da je La Civilta Cattolica poznata po tome što Državno tajništvo Vatikana nadzire sadržaj prije objavljivanja.

Članak je sažeo i promovirao novu knjigu Papinske akademije za život (PAŽ) koja predlaže upotrebu kontracepcije i umjetnu oplodnju kao moralno prihvatljive, a koju je objavila vatikanska izdavačka kuća Libreria Editrice Vaticana.

Ferrer je napisao da knjiga sadrži “zanimljiv pokušaj da se zamisli put koji ide u prilog obnovi bioetike temeljene na ulozi razlučivanja i formiranoj savjesti moralnog činitelja.” To je “[u] skladu s učenjem pape Franje”, napisao je Ferrer.

Ferrerov članak, koji sažima knjigu i njezin značaj, završava tvrdnjom: “Legitimno je pitati hoće li nam papa Franjo dati novu encikliku ili apostolsku pobudnicu o bioetici koja bi se mogla nazvati Gaudium Vitae’, odnosno ‘Radost života’.”

Fr. Ferrerov prijedlog nove enciklike nije od malog značaja, s obzirom na to da je on ne samo profesor moralne teologije na Papinskom katoličkom sveučilištu u Portoriku, već i član Međunarodne teološke komisije koja savjetuje Kongregaciju (sada Dikasterij) za nauk vjere.

Doista, u promociji knjige – koja je proizvod trodnevnog simpozija koji je organizirao PAŽ – prefekt nadbiskup Vincenzo Paglia rekao je za Vatican News da je cilj knjige “otvoriti prostor za dijalog koji istraživanje čini mogućim i potiče ga .”

I Ferrer i nadbiskup Paglia istaknuli su kontroverzne spise pape Franje kao pozadinu za promjene u teologiji koju predlaže PAŽ-ova knjiga.

„Ako u ovoj perspektivi razmotrimo Evangelii gaudium, Laudato si’, Amoris laetitia i Veritatis Gaudium, shvaćamo da prijedlozi sadržani u njima otvaraju novi horizont za teologiju odnosno zadaću teologa, s jakim naglaskom na dijalog i uzajamno obogaćivanje različitih vrsta znanja“, rekao je Paglia.

Ovaj proces je neophodan, napisao je Ferrer, “ako želite ozbiljno prakticirati sinodalnost”.

Izvještavajući o Ferrerovom prijedlogu nove enciklike, časopis America Magazine kojim upravljaju isusovci iznio je teoriju da bi takav dokument “potaknuo široko razmišljanje o etici ljudskog života koje bi moglo dovesti do novog i konačnog dokumenta Papinog učenja o pitanjima koja su polarizirajuća, poput kontracepcije, potpomognute oplodnje i palijativna skrb.

Tako i knjiga i članak otvaraju raspravu o temama koje je Crkva već riješila, a osudio papa Pavao VI. u Humane Vitae. Tu spadaju i umjetna kontracepcija i umjetna oplodnja.

Međutim, Ferrer piše da je “ključno predlagati inovativne teme o kojima se još uvijek raspravlja, ako želimo unaprijediti teologiju, a posebno teološku bioetiku, koja uvijek mora biti u dijalogu s promjenjivom realnošću ljudskog života.”

Izvor