Naslovnica Crkva Nisam došao ukinuti, nego ispuniti!

Nisam došao ukinuti, nego ispuniti!

1519
0

Isus nam govori što je to ispunjenje Zakona i njegovo vršenje

Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jendo slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. … (Mt 5, 17-37)

ČOVJEKOVA SLOBODNA VOLJA I MOGUĆNOST IZBORA…

Prvo čitanje iz Knjige Sirahove (Sir 15, 15-20) upućeno je na čovjekovu slobodnu volju i mogućnost izbora koji je Bog dao čovjeku. S time se pak slaže odgovornost, odgovorno i razumno korištenje tim darom, jer ono što je čovjek izabrao nosi posljedice toga izbora i posljedice korištenja slobodne volje. Nakon izbora bit će vidljivo koliko je te slobode ostalo čovjeku na raspolaganju, jer svako krivo korištenje slobodnom voljom proporcionalno umanjuje čovjekovu slobodu…

Pred čovjekom je život i smrt: što on više voli to će mu se dati…

Drugo čitanje (1 Kor 2, 6-10) … nam govori o pravoj mudrosti (ONOJ U OTAJSTVU, a Otajstvo je Krist)…

Isus NAM OTKRIVA DUBINU BOŽJE ZAPOVIJEDI… On nije došao ukinuti Zakon ili Proroke, nego ispuniti, odnosno dati im pravo značenje (donijeti ispravno tumačenje)…

ON NE DOPUŠTA MIJENJATI ONO ŠTO JE BOG OBJAVIO, a pritom je svaki, i najmanji potezić, bitan…

Isusovo tumačenje zahtijeva napuštanje onog izvanjskog držanja i tumačenja slova zakona (kakvog su se držali kao norme farizeji…), i traži njegovo dubinsko tumačenje (iznutra), jer samo tako se mogu razumjeti dubinske posljedice….

Tako prema petoj zapovijedi …, Isus nam otkriva kako SVAKA RIJEČ NOSI SVOJU POSLJEDICU koja se tiče te zapovijedi… I ispada, kad stvari tako sagledamo, kako se ta zapovijed krši puno češće nego smo mogli zamisliti: a to je upravo vezano i tu najviše dolazi do izražaja puno razumijevanje onoga što je Isus rekao za ono slovce, potezić koji neki uklanjaju, preskaču…

Ne kaže se bez razloga „UBIJA ME RIJEČIMA“…

Božja zapovijed se u ovom smislu krši već onoga trenutka kad je netko zaželio smrt nekome, i kad je netko uputio nekome ubojite riječi…

OZBILJNOST SVAKE IZGOVORENE RIJEČI Isus uspoređuje s težinom kazne kojoj će netko biti podvrgnut zbog svake ubojite riječi… Nije bez razloga da je u Crkvi od samih početaka imalo posebnu težinu grijeha riječ nabijena mržnjom, a posebno riječ proklinjanja…

PAZI DOBRO ŠTO ĆEŠ REĆI SVOME BRATU (na koji način, kojim riječima), upozorenje koje valja ozbiljno uzeti…

S kršenjem 5. Božje  zapovijedi isus povezuje i neizmirenost, nepraštanje… Sve ovo dakle je zapreka primanju pravog života od Boga, jer se protivi zapovijedi života…

Ako je takva težina već u ubojitim riječam, kolika li je tek težina u direktnom napadu na ljudski život od samog začeća, a koja se propagira u ovo naše „moderno“ vrijeme kao nešto normalno, i čak kao mjerilo prava žene da raspolaže sa svojim tijelom…

Isus poziva na ozbiljnost glede vršenja ove zapovijedi, te da dok smo još na putu iskoristimo to vrijeme za očišćenje od svega što krši tu zapovijed, kako ne bismo na kraju bili predani tamničaru (jer ćemo za svaku beskorinu riječ odgovarati na sudu)…

Isus nam također nakon ove donosi i zapovijed vezanu za preljub, gdje također tumači širinu ove zapovijedi koja se tiče ljudskoga srca, jer odande sve polazi…

ISUS DAKLE NE UKIDA NEGO TRAŽI OD SVOJIH SLJEDBENIKA SAVRŠENU PRIMJENU, ODNOSNO ISPUNJENJE NJIHOVA ZNAČENJA…

ISPUNJENJE ZAKONA JE ISUS SAM…

Isusova riječ je nosila u sebi pravi (ispravan) odnos: on koristi termin “pravednost” koju valja dovesti u vezu s ispunjenjem Božjeg zakona … Bez toga nije moguća ni pravednost. Ona se dakle tiče vršenja, ispunjenja, življenja…

Isus sam kaže kako nije došao ukinuti nego ispuniti: PREMA TOME ON SAM JE ISPUNJENJE!

Mi trebamo sada doprijeti do srži toga ispunjenja, odnosno do upoznavanja Isusa, kako bismo mogli razumjeti i živjeti puninu njegove poruke spasenja…

Nakon što je naglasio kao nije došao ukinuti, nego ispuniti Isus ističe razliku između onoga što je rečeno starima, i onoga što on govori: ČULI STE DA JE REČENO STARIMA, A JA VAM KAŽEM… A to nije mijenjanje nego punina tumačenja, jer je Isus ta punina.

ISUSOV ZAKON SLOBODE

Isus nam govori što je to ispunjenje Zakona i njegovo vršenje.

On nam kaže – Nisam došao ukinuti nego ispuniti Zakon i Proroke. Postaje nam jasno kako je zapravo Isus to ispunjenje.

U pogledu toga, jer je on ispunjenje, on daje i konačnu definiciju, odnosno značenje Zapovijedi.

U vezi toga ispunjenja nadodaje odmah i upozorenje za eventualne pokušaje mijenjanja, uklanjanja ili lukavog omekšavanja, te time dovođenja u zabunu. Isus dakle opominje kako ni jedan čovjek nema ovlast dirati niti u jedno slovo ili potezić onoga čemu je on konačna Objava.

Ispravno korištenje čovjekove slobode tiče se upravo čovjekova odnosa prema Božjim zapovijedima, jer su one šifra (formula) ljudske slobode.

Kao što piše u Knjizi Sirahovoj (vidi Sir 15, 15-20), Bog je pred čovjeka stavio život i smrt, i o korištenju dara slobode ovisi što će čovjek u konačnici zaslužiti.

Ljudska sloboda nije neko mjerilo bez granica po kojemu bi danas vrijedilo jedno a sutra drugo (kako mi se tada bude sviđalo)…

Božje zapovijedi (Božji zakon slobode) zapravo su sigurnosne mjere očuvanja ljudske slobode jasno objavljene ljudskom srcu (upisane u ljudsku savjest)…

A da su izuzetno važne za čovjekov put u život otkriva nam sam Gospodin  koji im je baš zato posvetio posebno tumačenje, odnosno dao za njih ispravno, temeljito i potpuno tumačenje, i u koje ne dozvoljava nikome zadirati…

U posljednje vrijeme sve su prisutniji nekakvi pokušaji, i pritisci na Crkvu u tom smjeru, sa strane tzv. liberalnih struja. Već je naime zamka u samom terminu liberalni, ako se takvi tako nazivaju jer sebi dopuštaju drskost zadiranja u ono na što je Isus upozorio: NI JEDNO SLOVO, NI JEDAN POTEZIĆ DA SE NE BI TKO USUDIO MIJENJATI!

Tako bi oni, koji kao sve mogu što im se trenutno sviđa, takvim tumačenjima ljudske slobode odveli ljude u neko svoje privatno tumačenje (đavolsko lukavo izvrnuto mjerilo slobode), i tako oduzeli ljudima Božju slobodu u zamjenu za tzv. liberalnu.

A prava ljudska sloboda počiva upravo na nepromijenjivom zakonu Božje slobode, jer ga čuva od skretanja s puta života na put smrti…

Da bi stvar bila potpuno jasna zato je Isus, kao ispunjenje Zakona i Proroka, protumačio i definirao posebno one stvari za koje je zna da će čovjek padati u napast njihova omekšavanja…

To se tiče posebno zapovijedi „Ne ubij“, odnosno svetosti života i odnosa prema životu, i na koji sve načine neki nasrću na život već zloupotrebom riječi. Zatim je tu Isusovo jasno tumačenje zapovijedi „Ne poželi tuđeg ženidbenog druga“, odnosno bračne vjernosti, preljuba i rastave, i u pogledu toga sablazni koje treba iskorijeniti u startu prije nego stvar završi u ognju paklenom.

Na kraju Gospodin upozorava i na zaklinjanje koje često postaje zamka ispraznog korištenja Božjeg imena. Zato traži od nas – Ne kunite se nikako!, i još nadodaje – Vaša riječ neka bude: ′Da, da – ne, ne!′ Što je više od toga od Zloga je.

sa stranice dominikanci.hr