Naslovnica Papa Franjo O pluralizmu i različosti religija… nekad i danas

O pluralizmu i različosti religija… nekad i danas

1051
0

Danas:

Pluralizam i različitost religija, boje, spola, rase i jezika mudra su Božja volja. Upravo iz božanske mudrosti proizlazi pravo na slobodu vjerovanja i različitosti.

Iz dokument koji su potpisali papa Franjo i veliki imam Ahmad Al-Tayyib

Nekad:

Možda nikada u prošlosti nismo vidjeli, kao u ovim našim vremenima, da je ljudski duh toliko zaokupljen željom jačanja bratskih odnosa koji nas povezuju i sjedinjuju, a koji proizlaze iz našega zajedničkoga podrijetla i naravi, te njihova širenja prema općemu dobru ljudskoga društva. Naime, budući da različiti narodi još uvijek ne uživaju u potpunosti plodove mira– naprotiv, stare i nove razmirice na raznim mjestima prerastaju u pobune i građanske meteže– i budući da, s druge strane, mnoge rasprave glede mira i napretka među narodima ne mogu biti riješene bez djelatnoga zajedničkog zauzimanja i pomoći onih koji upravljaju državama i promiču njihov interes, može se lako razumjeti – to više što sada nitko ne osporava jedinstvo ljudskoga roda– zbog čega mnogi žele da različiti narodi, nadahnuti ovim sveopćim srodstvom, svakim danom budu sve tješnje međusobno sjedinjeni.
Neki imaju pred sobom sličnu nakanu i u onome što se odnosi na Novi zakon koji je proglasio Krist naš Gospodin. Naime, budući da smatraju sigurnim kako se vrlo rijetko mogu naći ljudi bez ikakvoga vjerskog osjećaja, čini se da na takvome vjerovanju utemeljuju nadu kako će razni narodi– premda se međusobno razlikuju u stanovitim vjerskim pitanjima– bez većih poteškoća ostvariti bratski sporazum ispovijedajući određene vjerske istine koje oblikuju nešto poput zajedničkoga temelja duhovnoga života. Zbog toga razloga te osobe često priređuju zasjedanja, sastanke i govore kojima prisustvuje velik broj slušatelja, i gdje svi bez razlike bivaju pozvani pridružiti se raspravi– kako nevjernici svake vrste, tako i kršćani, čak i oni koji su nesretno otpali od Krista ili koji tvrdokorno i uporno niječu Njegovu božansku narav i poslanje.
Naravno, katolici ni na koji način ne mogu odobriti ovakve pokušaje, budući da se temelje na krivome mišljenju koje smatra sve vjere više-manje dobrima i hvalevrijednima, jer svaka od njih na svoj način očituje i označava onaj osjećaj koji nam je svima urođen te nas dovodi k Bogu i poslušnome priznavanju Njegove vlasti.
Oni koji imaju takvo mišljenje su ne samo u zabludi i obmanjeni, nego štoviše, iskrivljujući ideju istinite vjere oni je odbacuju, te malo-pomalo upadaju u naturalizam i ateizam, kako se naziva. Otuda jasno proizlazi da tkogod podržava one koji zastupaju te teorije i pokušavaju ih ostvariti, potpuno napušta od Boga objavljenu vjeru.
Pio XI
Mortalium Animos

Izvor

Nekad:

prijevod Svetog Pisma sa Vulgate, latinskog teksta kojeg je sastavio sv. Jeronim
Ps 96, 5; Stari prijevod Svetog Pisma sa Vulgate, latinskog teksta kojeg je sastavio sv. Jeronim

Danas:

Velik je Jahve, hvale predostojan, strašniji od svih bogova!
Ništavni su svi bozi narodâ. (Ps 96, 4-5)