Naslovnica Crkva Odriču li se katolici braka?

Odriču li se katolici braka?

1695
0

Odličan članak autora Antuna Budimira na portalu katoličkih teologa Vjera i djela

Katolička Crkva spremna je za velike i radikalne promjene, jer joj tlo ispod nogu izmiče galopirajući sekularizam, a najviši crkveni ljudi vodstvo Duha Svetoga ne mogu osjetiti na zemlji, već samo naslutiti u oblacima. Prvi koji takvo raspoloženje i stav širi među najvišim katoličkim pastirima je papa Franjo što je vidljivo iz svakoga njegovoga nastupa. Sada to očituju i sinodalni oci svojom radnom izjavom o braku i oblicima ljudske seksualnosti protkanom fontom agresivnoga i radikalnoga sekularizma. …

Katolički su pastiri u svom radu krenuli od konkretne situacije braka i obitelji bez pozivanja na prirodni zakon. Vjeruju da će kroz svoj rad nanovo utemeljiti i obrazložiti ono što Crkva doktrinalno uči. Drže da će, zaobilazeći naravni zakon, Crkva lakše suvremenom čovjeku pokazati milosrđe i ljubav što je očito prioritet promišljanja pape Franje, a onda i biskupa, kojima je povjereno vođenje sinode, te oblikovanje sinodalnih materijala i javno prezentiranje. Pri tome je u pozadini pozivanje na Isusovo milosrđe i praštanje. I dobro je da se pozivaju na riječi Isusa Nazarećenina kao apsolutni ideal i normu. Međutim, čini se da zaboravljaju da je taj Isus svojim suvremenicima milosrdno i velikodušno praštao njihovu grješnu praksu otpravljajući ih riječima: ‘Idi i više ne griješi’ (usp. Iv 8,3-11) ili ‘Došao sam spasiti što je izgubljeno’ (usp. Lk 19,5-10). Sinodalno milosrđe, sudeći barem prema sadržaju preliminarnoga dokumenta, krnje je bez povezanosti s drugom komplementarnom stranom, a to je istina, norma što od adresata zahtijeva životno usklađivanje. Sinodalni oci otpuštaju suvremenike riječima: ‘Idi i dalje griješi’, jer ‘Mi ne znamo što je izgubljeno’. U takvoj je situaciji milosrđe suvišno i besmisleno! …

Katolički su pastiri već poodavno trebala staviti naglasak na važnost preuzetih obveza u bračnome ugovoru i definirati sankcije ukoliko se oni prekrše. Ništa od toga nije učinjeno osim što se inzistiralo na sakramentalnosti braka. I sada na sinodi umjesto da se ide u pravcu razjašnjavanja gvordijeva čvora braka, krenulo se obrnutim putem legaliziranja njegova presijecanja bez odgovornosti tko je potegao mač (usp. Mt 26,51-52). Taj će nas smjer odvesti u podložnost duhu, koji je sada na djelu među naposlušnicima (usp Ef 2,1-3). …

Postavlja se pitanje ima li Katolička Crkva snage za novu evangelizaciju naroda kao što je to učinila između petoga i desetoga stoljeća. Imaju li katolici snage teološki obrazložiti instituciju braka i ljudsku seksualnost?! Još važnije. Imaju li katolici snage moralno živjeti što teološki obrazlože i deklarativno vjeruju?! …

Za cijeli članak kliknite ovdje