Kardinal Sarah: Kao biskupu, moja je dužnost upozoriti Zapad! Barbari su već u gradu.

Drugi i treći dio knjige Zamalo će večer i dan je na izmaku, odnose se na krizu zapadnog društva. Tema je uistinu opsežna, a...

2. Međunarodna konferencija za život u Zagrebu nadmašila sva očekivanja!

Od 3. do 5. svibnja održana je u hotelu Westin u Zagrebu, 2. Međunarodna konferencija za Život pod nazivom "Život, dakle, biraj!", u organizaciji...

Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima!

Crkva gubi svoju prepoznatljivost uvijek onda kad joj lukave ideologije svijeta pristupe sa svojim podgrijanim jelom i toplim sendvičima, a ona zagrize. Tko nasjedne...

Demokratske države kreću se prema “mekom totalitarizmu”

Dokument koji je sastavila Međunarodna teološka komisija pokazao je da se u društveno-kulturnom kontekstu koji se pojavio posljednjih desetljeća, demokratske države kreću prema "mekom...

Kardinal Sarah: Mislim da smo na prekretnici u povijesti Crkve.

Jedno poglavlje knjige posvećeno je "krizi u Crkvi". Gdje točno smjestiti početak ove krize i u čemu se ona sastoji? Naime, kako povezati "krizu...

Zašto “super-dikasterij” za evangelizaciju nije dobra ideja

Nakon šest godina, Vijeće kardinala konačno je predstavilo svoj plan za reorganizaciju Rimske kurije. Pripremno izvješće, temeljeno na intervjuima s dvojicom kardinala iz Papinog...

Isusove rane i ispravno prepoznavanje

Čitanja za ovu nedjelju govore nam o milosti, vjeri, povjerenju i oproštenju grijeha. U psalmu se iščitava to Božje milosrđe na djelu (Ps 118)....

Kardinal Sarah: Moramo imati jasnu viziju kako kažnjavati nevjeru.

U knjizi koja je izazvala veliku uznemirenost , autor piše da u Vatikanu ima mnogo homoseksualnih prelata. On daje vjerodostojnost optužbama nadbiskupa Vigana o...

Pariški nadbiskup: katedrala Notre-Dame nije muzej!

Pariški nadbiskup  izrazio je javno žaljenje zbog govora predsjednika Francuske Republike Emmanuela Macrona održanog ispred katedrale Notre-Dame, nakon kojeg je obećao obnoviti katedralu za...

Naša sloboda dolazi do ispunjenja kada kaže “da” objavljenoj istini

Danas donosimo treći dio intervjua kardinala Roberta Saraha za Le Nef, povodom objavljivanja njegove nove knjige Zamalo će večer i dan je na izmaku. Tijekom europske povijesti...