Naslovnica Crkva Što je Blažena Djevica Marija rekla sv. Brigiti Švedskoj o ukidanju celibata

Što je Blažena Djevica Marija rekla sv. Brigiti Švedskoj o ukidanju celibata

966
0

Pročitajte dosta zanimljiv odlomak iz sedme knjige objava svete Brigite Švedske, koje je Crkva odobrila, barem do te mjere da ih nije proglasila protivnima vjeri i moralu.

U odlomku Blažena Djevica Marija govori sv. Brigiti Švedskoj o nemogućnosti da Crkva legitimno poništi odredbu o celibatu za klerike.

„Znaj i ovo; ako neki papa dopusti svećenicima sklapanje braka, Bog će ga osuditi na kaznu jednako veliku, u duhovnom smislu, kao što je ona koju zakon pravedno izriče na tjelesni način čovjeku koji je zgriješio tako teško da su mu morale biti iskopane oči, odrezan jezik i usne, nos i uši, amputirane ruke i stopala, prolivena sva krv njegovog tijela, i konačno, cijelo njegovo beskrvno tijelo bačeno da ga požderu psi i druge divlje zvijeri. Slične stvari bi se doista dogodile na duhovni način onome papi koji bi odlučio, protivno gore spomenutim odredbama i volji Božjoj, dati svećenicima dozvolu za sklapanje braka. Jer tom istom papi Bog bi potpuno oduzeo njegov duhovni vid i sluh, i njegove duhovne riječi i djela. Sva bi njegova duhovna mudrost potpuno otupjela; i konačno, nakon njegove smrti, njegova bi duša bila izbačena u vječni pakao kako bi tamo postala hrana demonima do kraja vremena. Da, čak i da je sv. papa Grgur donio ovakvu odredbu, on nikada ne bi dobio milost od Boga da svoju odredbu nije ponizno opozvao prije svoje smrti.“

Iz knjige „Život i odabrane objave sv. Brigite Švedske“, koju je objavila Marguerite Tjader Harris, (New York, Paulist Press, 1990.)