Naslovnica Društvo Tvrd govor Isusa Krista

Tvrd govor Isusa Krista

1671
0

Tvrd je ovo govor! Tko ga može slušati? (Iv 6,60)

Jedna od najčešćih kritika s kojom se pro- life i pro-obiteljske udruge suočavaju jest da uzrokujemo “podjele”, da “sudimo” i da Isus ne bi rekao sve ono što mi govorimo, odnosno da je Isus više ljubio i prihvaćao sve ljude, itd.

Te kritike su odgovori na neugodne, ali točne opomene drugima – iako su opomene dobronamjerne, temeljene na ljubavi, kao što bi otac opominjao svoju djecu ili brat svoju braću ili čovjek svoj narod.

Isus kakvim ga vide naši kritičari, a među njima su i kler i opća javnost, a posebno oni koji promiču prihvaćanje neprirodnog seksualnog ponašanja je- fiktivan, sentimentalan Isus.

Pravi, biblijski Isus iz Svetog Pisma je itekako stvarao podjele. Činio je razdor zato što je otkrivao skrivene ili ne tako skrivene misli i dijela onih koji su odbili, odnosno bili odijeljeni od Božje volje.

Stvaranje podjela, za što su optužili Isusa i sve apostole i svece je bilo vlastito djelo kritičara – a ne Isusa. Nisu mogli podnositi ono što je javno iznosio ili zbog čega ih je prekoravao. Odbili su se pokajati i prihvatiti drugi smjer i Isusovu ljubav. Razapeli su ga zbog toga kao što su i kroz stoljeća razapinjali mnoge svece.

Ono što LifeSite (i niz drugih portala koje Quo Vadis Croatia koristi za izvore članaka) često objavljuje su podjele koje već postoje (mi ih ne stvaramo), onoga što bi drugi radije skrivali ili pogrešno opravdali. Oni ne žele istinu koja bi mogla naškoditi njihovom svjetovnom statusu, bogatstvu, moći nad drugima, njihovim štetnim planovima i manipulacijama ili njihovom pogrešnom način životu niti razotkrivanje njihovih grijeha. Ali ipak, to je upravo ono što je Isus činio, ali kroz djela ljubavi, poučavanjem i pravednošću.

Većina ljudi je upoznata s mnogim inspirativnim Isusovim govorima, a najčešće se spominje ljubav i prihvaćanje, kao što je “Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas“. Uostalom, Isus je ljubav. Bog je ljubav.

No, prava ljubav je uvijek puno više od lijepih riječi i toplih osjećaja. Najveća ljubav je izazov i zahtjeva čvrstu odluku. Krajnja ljubav je dati svoj život za druge, čak i kada te druga strana pljune, zaustavlja i razapinje onoga koji ljubi.

Zato prenosimo samo neke Isusove izreke, tvrd govor za koji bi mnogi radije da ga Isus nikada nije izgovorio. Međutim, pravi Isus nikako se ne može upoznati bez prihvaćanja i tih riječi. One su važan putokaz za vječni život koji mnogi ne žele shvatiti.

One su također dio Isusovog učenja i toliko pune ljubavi kao i svi ostali njegovi govori. Oni su sastavni dio Isusovih velikih zapovijedi: “Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas” i “ljubite Boga čitavim svojim umom i srcem i dušom“.

isusova-glavaNeke tvrde i oštre izreke Isusa Krista

Evanđelje po Mateju

4, 17 Otada je Isus počeo propovijedati: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!

5, 29-30 Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao.

7, 13-14 Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!

7, 15-27 Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi. Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve? Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim. Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova niti nevaljalo stablo dobrih plodova.

8, 11-12 A kažem vam: Mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom, a sinovi će kraljevstva biti izbačeni van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.

10, 14-16 Gdje vas ne prime i ne poslušaju riječi vaših, iziđite iz kuće ili grada toga i prašinu otresite sa svojih nogu. Zaista, kažem vam, lakše će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj na Dan sudnji negoli gradu tomu.

10, 21-22 Brat će brata predavati na smrt i otac dijete. Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih. Svi će vas zamrziti zbog imena moga.

10, 33-38 …A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju. Ne, nisam došao donijeti mir, nego mač. Ta došao sam rastaviti čovjeka od oca njegova i kćer od majke njezine i snahu od svekrve njezine; i neprijatelji će čovjeku biti ukućani njegovi.Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan.

13, 40-42 Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. 41Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike 42i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi… I sablažnjavahu se zbog njega.

14, 3-4 Herod doista bijaše uhitio Ivana te ga svezana bacio u tamnicu zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa. Jer Ivan mu govoraše: »Ne smiješ je imati!«

15, 18-20 Naprotiv, što iz usta izlazi, iz srca izvire i to onečišćuje čovjeka. Ta iz srca izviru opake namisli, ubojstva, preljubi, bludništva, krađe, lažna svjedočanstva, psovke. To onečišćuje čovjeka…

16, 3-4 Lice neba znadete rasuditi, a znakove vremenâ ne znate. Naraštaj opak i preljubnički znak trâži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin.« Tada ih ostavi i ode.

16, 23 Isus se okrene i reče Petru: »Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!

18, 6-9 Onomu, naprotiv, tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju u mene bilo bi bolje da mu se o vrat objesi mlinski kamen pa da potone u dubinu morsku.
Jao svijetu od sablazni! Neizbježivo dolaze sablazni, ali jao čovjeku po kom dolazi sablazan. Pa ako te ruka ili noga sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Bolje ti je ući u život kljastu ili hromu nego s obje ruke ili s obje noge biti bačen u oganj vječni. 9I ako te oko sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe. Bolje ti je jednooku u život ući nego s oba oka biti bačen u pakao ognjeni.

19, 8-9 Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako. A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – pa se oženi drugom, čini preljub.

23, 33 Zmije! Leglo gujinje! Kako ćete uteći osudi paklenoj?

Evanđelje po Marku

3, 28-29 Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.« Jer govorahu: »Duha nečistoga ima.

8, 33; 38 A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru: »Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!… Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešničkom naraštaju – njega će se stidjeti i Sin Čovječji kada dođe u slavi Oca svoga zajedno sa svetim anđelima.

Evanđelje po Luki

9, 41 Isus odvrati: „O rode nevjerni i opaki, dokle mi je biti s vama i podnositi vas?“istinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.

16, 13-16 Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.«
Sve su to slušali farizeji, srebroljupci, i rugali mu se. On im reče: »Vi se pravite pravedni pred ljudima, ali zna Bog srca vaša. Jer što je ljudima uzvišeno, odvratnost je pred Bogom.«

21, 16-17 A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti. Svi će vas zamrziti zbog imena mojega.

Evanđelje po Ivanu

3, 18-20 Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se;
a tko ne vjeruje, već je osuđen
što nije vjerovao
u ime jedinorođenoga Sina Božjega.

A ovo je taj sud:
Svjetlost je došla na svijet,
ali ljudi su više ljubili
tamu nego svjetlost
jer djela im bijahu zla.
Uistinu, tko god čini zlo,
mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti
da se ne razotkriju djela njegova;

5, 14 Eto, ozdravio si! Više ne griješi da te što gore ne snađe!

6, 70 Odgovori im Isus: „Nisam li ja vas dvanaestoricu izabrao? A ipak, jedan je od vas đavao.“

7, 7 Vas svijet ne može mrziti, ali mene mrzi jer ja svjedočim protiv njega: da su mu djela opaka.

7, 43-44 Tako je u narodu nastala podvojenost zbog njega. Neki ga čak htjedoše uhvatiti

8, 44 Vama je otac đavao
i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga.
On bijaše čovjekoubojica od početka
i ne stajaše u istini
jer nema istine u njemu:
kad govori laž,
od svojega govori
jer je lažac i otac laži.

15, 6 Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore.

15, 18-25 Ako vas svijet mrzi,
znajte da je mene mrzio prije nego vas.
Kad biste bili od svijeta,
svijet bi svoje ljubio;
no budući da niste od svijeta,
nego sam vas ja izabrao iz svijeta,
zbog toga vas svijet mrzi.
Sjećajte se riječi koju vam rekoh:
‘Nije sluga veći od svoga gospodara.’
Ako su mene progonili,
i vas će progoniti;
ako su moju riječ čuvali,
da vašu će čuvati.
A sve će to poduzimati protiv vas
poradi imena moga
jer ne znaju onoga koji mene posla.
Da nisam došao
i da im nisam govorio,
ne bi imali grijeha;
no sada nemaju izgovora za svoj grijeh.
Tko mene mrzi, mrzi i Oca mojega.
Da nisam učinio među njima djelâ
kojih nitko drugi ne čini,
ne bi imali grijeha;
a sada vidješe
pa ipak zamrziše i mene i Oca mojega.
No neka se ispuni riječ
napisana u njihovu Zakonu:
Mrze me nizašto.

STEVE JALSEVAC, suosnivač i izvršni direktor lifesitenews.com