Naslovnica Vatikan Vatikanski dužnosnik je u Davosu rekao kako će Crkva provoditi agendu Svjetskog...

Vatikanski dužnosnik je u Davosu rekao kako će Crkva provoditi agendu Svjetskog ekonomskog foruma

1867
0

Katolička Crkva namjerava „implementirati politiku i programe za provedbu pitanja koja razmatra forum“, rekao je o. Leonir Chiarello, vrhovni poglavar Kongregacije misionara sv. Karla Boromejskog (skalabriniani).

Vatikanski svećenik koji ove godine sudjeluje na gospodarskom forumu u Davosu, konferenciji koju organizira Svjetski ekonomski forum (WEF) i koja promiče „zeleni” program, otvorene granice i upravljanje u „budućim pandemijama”, rekao je da je Katolička Crkva „predana raznim pitanjima koja se razmatraju na forumu”.

U razgovoru za „Vatican News“, o. Leonir Chiarello, vrhovni poglavar Kongregacije misionara svetog Karla Boromejskog (skalabriniani), rekao je da Crkva predvodi u provedbi mnogih globalističkih ideala Svjetskog ekonomskog foruma. Chiarello, kojeg je papa Franjo imenovao članom Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, objasnio je kako postoji osam „temeljnih tema“ koje forum u Davosu razmatra na ovogodišnjem godišnjem sastanku, uključujući „klimu i prirodu, pravedniju ekonomiju, zdravstvo i zdravstvenu skrb, globalnu suradnju, samo društvo i jednakost”.

Vrhovni poglavar Kongregacije misionara sv. Karla Boromejskog je pohvalio gospodarski forum na njegovoj predanosti „zajedničkom radu” pod okriljem „suodgovornosti i međunarodne suradnje… kako bi se nastavilo s postizanjem ishoda glavnih tema o kojima raspravljamo na forumu”.

Mnogi „izazovi” kojima se forum želi pozabaviti, prema ovome kleriku, uključuju krizu s korona virusom i ratove diljem svijeta. Chiarello je u načelu rekao kako Crkva mora surađivati sa sekularnim organizacijama kako bi „formirala konsenzus i zajednički plan za rješavanje pitanja poput brige za prirodu, gospodarstvo, rad, tehnologiju, poslovanje, zdravstvenu skrb, socijalnu jednakost i druga pitanja koja razmatra forum”.

Osim toga, o, Chiarello je rekao da je Crkva predana „implementiranju politika i programa za provedbu pitanja koja razmatra forum” i „uspostavljanju mehanizama za međunarodnu suradnju i suodgovornost s ciljem postizanja konkretnih rezultata” iz samih ciljeva određenih u ovome švicarskom ljetovalištu.

„Katolička Crkva je predana raznim pitanjima koja se razmatraju na forumu, kako na globalnoj tako i na lokalnoj razini”, potvrdio je o. Chiarello.

Svećenik je naveo „perspektivu koju je predložio papa Franjo o brizi za prirodu i promicanje uključivije ekonomije u svojim enciklikama „Laudato Sí“ i „Fratelli Tutti” kao primjere kako Crkva provodi program Svjetskog ekonomskog foruma u praksi“, ali je sugerirao da „Katolička Crkva može učiniti više sudjelovanjem u drugim inicijativama koje se već provode i uključivanjem u druge političke i društvene inicijative koje se razvijaju na lokalnoj i globalnoj razini.”

Određene grupe unutar Katoličke Crkve već su izrazile ozbiljnu zabrinutost zbog Papine potpore Globalnim ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN), dijelu šire Agende za 2030. godinu koju je odobrio Svjetski ekonomski forum i koja poziva na „univerzalni pristup reproduktivnim pravima”.

UN je te pojmove definirao na svojoj konferenciji u Kairu (1994. godine) kako bi potvrdio potporu ženama i njihovo pravo da imaju pristup „modernoj kontracepciji” radi „planiranje obitelji” i „siguran pobačaj” gdje god je postupak legalan.

Percepcija da Vatikan usklađuje svoju politiku s ciljevima Ujedinjenih naroda i Svjetskog ekonomskog foruma ojačala je nakon što je papa Franjo izrazio svoju zahvalnost za usvajanje Globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda na Papinskoj konferenciji 2016. godine, na kojoj je nazočio ozloglašeni zagovornik pobačaja i kontracepcije Jeffrey Sachs.

Jeffrey Sachs je jedan od najistaknutijih svjetskih pobornika Globalnih ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda i čest posjetitelj Vatikana, te je jednom prilikom rekao kako je papina enciklika „Laudato Sí“ – koju o. Chiarello hvali kao implementiranje plana iz Davosa – „omogućila“ donošenje i provedbu Globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda.

Izvor